Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Consystec Holding GmbH. Magyarországi Fióktelepe (postai cím: 3390 Füzesabony, Hrsz. 586/14., cégjegyzékszám: Cg.10-17-000028, adószáma: 25816039-2-10, elektronikus elérhetőség: info@consystec.hu; a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.consystec.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

1.3. Szolgáltató a Consystec GmbH termékeit értékesíti. A Weboldal segítségével a Felhasználók a Consystec GmbH termékeit (továbbiakban: Áruk) rendelhetik meg házhoz szállítással. Szolgáltató direkt kereskedői tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és gondoskodik azok kiszállításra történő feldolgozásáról. Szolgáltató nem találkozik személyesen a Felhasználóval, mivel az árut valamelyik szállítmányozó cégen keresztül szállítja ki.

1.4. A Szolgáltatás ingyenes.

1.5. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató termékeinek és akcióinak jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

1.6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés az Áruk megrendelésére és kiszállítására vonatkozóan jön létre.

1.7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

1.9. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, akár a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, akár regisztráció nélkül vásárol, viszont mindkét esetben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

2. Regisztráció

2.1. A Weboldalon történő megrendelés regisztrált és számlázási adatokat kitöltött vagy nem regisztrált és számlázási adatokat kitöltött felhasználók számára lehetséges.

A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

  • teljes név*
  • e-mail cím*
  • jelszó*
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
  • telefonszám*

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat illetve céges adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

3. Megrendelés

3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül Felhasználótól  akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó kiválasztja a megrendelni kívánt termékeket, megadja a szállítási és számlázási címet. A megjelenő kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját.

A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A “Megrendelés elküldése” gomb lenyomásával Szolgáltató automatikusan rögzíti az információkat és a) az “Online bankkártyás fizetés” funkció választása esetén a fizetés megtörténtét követően, b) az “Előre utalás” funkció választása esetén az utalás megérkeztekor gondoskodik a megrendelt Áru kiszállításáról.

3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait, és megadja a Felhasználónak a Szolgáltató elérhetőségét. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot. Ezeket az adatokat a regisztrált Felhasználó belépés után, a “Rendelések” információs blokkban is feltünteti a Szolgáltató. A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül Szolgáltató nem küld rendelést visszaigazoló e-mailt, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.5. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja az Áru kiszállításra vonatkozó ajánlatot is. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. A rendelés leadásával a Felhasználó elfogadja a Szolgáltató szerződési feltételeit, melyeket Szolgáltató a szolgáltatásában feltüntetett.

3.6. A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

3.7. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelés tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Fizetési feltételek

4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a Felhasználó a “Megrendelés elküldése” gomb lenyomásával megrendelését véglegesíti. A rendelési értéket a Felhasználó a) bankkártyás fizetés útján azonnal kiegyenlíti, b) a Szolgáltató megadott számlaszámára előre utalással átutalhatj

5. Szállítás

5.1 A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik azoknak a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre való kiszállításáról. A kiszállítást Szolgáltatóval partneri szerződéses viszonyban álló futár cég, vagy a Magyar Posta, mint egyetemes szolgáltató végzi.

5.2 A kiszállítás Szolgáltató magyarországi raktárából jellemzően maximum 2-3 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a Felhasználó által vásárolt terméket Szolgáltató németországi raktárából kell szállítani a szállítási idő meghosszabbodik, akár 10 munkanapot is igénybe vehet. Az egyetemes postai szolgáltatóval való szállítás esetén ezen határidők 2-4 nappal meghosszabbodnak. Speciális szállítások, például nagyobb üvegszállítmányok, illetve a 40 kg-os csomagsúlyt meghaladó vásárlások esetén a kiszállítás automatikus módon egyedi koordináció tárgyát képezi.

6. Elállás

6.1. A távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló EU 97/7/EC Irányelv, valamint a vonatkozó nemzeti szabályozások (Magyarországon a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet) biztosítja a vásárlók számára az elállás jogát a vásárlástól számított legalább hét (tagállamonként változó, Magyarországon nyolc) munkanapon belül. Ez az időtartam a megvásárolt termék kézhezvételének napjával kezdődik és ezen időtartamon belül Ön minden további indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ha Ön a vonatkozó törvények által garantált időtartamon belül visszaküldi valamely megvásárolt terméket, akkor annak vételárát, ha valamennyi terméket, akkor a vásárlás teljes összegét, a szállítás díját is beleértve, Önnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatérítjük. Ebben az esetben Önt kizárólag a visszaszállítás költségei terhelik.

Kérjük vegye figyelembe, hogy sajnos vannak olyan termékek, amelyeket érthető módon nem tudunk visszavenni, ilyenek az egyedi kérésre előállított, valamint a normál használatban megsérült termékek.

7. Panaszkezelés

7.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot: Postázási cím: 3390 Füzesabony, Hrsz. 586/14. E-mail cím: info@consystec.hu Telefonszám: +36 70 402 9400

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

7.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

7.3. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén a Szolgáltatóhoz tud fordulni, és Szolgáltatóval szemben tudja érvényesíteni.

7.4. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

9.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

9.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Füzesabony, 2024. március 27.